Disclaimer

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Fouten, in de gegevensverwerking, kunnen echter niet altijd voorkomen worden.De teksten op en de inhoud van deze website zijn niet bedoeld en dienen niet te worden beschouwd als advies van welke aard dan ook. NUTRI sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.nutri.support te kunnen raadplegen.

De informatie op deze website wordt regelmatig geactualiseerd en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Het advies is op eigen risico en kan nooit een medische handeling vervangen, maar is altijd een aanvulling, mocht deze noodzakelijk zijn. Neem bij gezondheidsklachten altijd eerst contact op met de huisarts.